Prva akreditacija po novom izdanju standarda MEST EN ISO 17025:2018

Sa zadovoljstvom obavještavamo sve zainteresovane strane, da je u decembru 2018. primljen prvi zahtjev za akreditaciju (u svrhu obnavljanja akreditacije) prema novom izdanju standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i da je taj postupak uspješno okončan 22.03.2019. godine dodjelom Odluke o obnavljanju akreditacije Institutu za javno zdravlje Crne Gore.

Iskreno čestitamo, našem uvaženom klijentu, Institutu za javno zdravlje Crne Gore, koji je akreditaciju prihvatio kao jedan značajan korak u svojoj misiji unaprijeđenja zdravlja stanovništva Crne Gore.

Podsjećanja radi, treće izdanje međunarodnog standarda ISO/IEC 17025:2017 objavljeno je 30. novembra 2017. godine. Prelazni period za primjenu nove verzije standarda je tri godine od datuma objavljivanja. Po isteku prelaznog perioda, biće važeće samo akreditacije prema novom izdanju standarda.

ATCG ima obavezu da u prelaznom periodu omogući svim akreditovanim laboratorijama prelazak na akreditaciju prema novom izdanju standarda. Od strane Akreditacionog tijela Crne Gore utvrđen je redoslijed aktivnosti kojima će se obezbjediti uslovi za prelazak na novo izdanje standarda, a sa ciljem da do 1.12.2020. budu važeće samo akreditacije laboratorija za ispitivanje i etaloniranje prema MEST EN ISO/IEC 17025:2018. 

Akreditovanim laboratorijama za ispitivanje i akreditovanim laboratorijama za etaloniranje je data mogućnost da od oktobra 2018. godine dokažu usaglašenost sa novim izdanjem standarda tokom redovnih nadzornih ocjenjivanja ili tokom ponovnog ocjenjivanja, a za one laboratorije koje apliciraju za početnu akreditaciju krajnji rok kada će se prihvatiti prijave po standardu MEST EN ISO 17025:2011 je 01.04.2019. godine.

ATCG će i dalje pratiti potrebe svojih akreditovanih laboratorija, ali i apelovati da se preduzmu sve potrebne aktivnosti, kako bi se blagovremeno prešlo na akreditaciju prema novom izdanju standarda.

Rukovodilac Službe za akreditaciju

Tanja Radović