Izjava direktora Akreditacionog tijela Crne Gore povodom 9. juna- Svjetskog dana akreditacije

Dana 9. juna svake godine obilježava se Svjetski dan akreditacije, globalna inicijativa, koju su ustanovile međunarodne organizacije za akreditaciju ILAC i IAF, s ciljem promovisanja značaja akreditacije.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana akreditacije je fokusirana na način na koji akreditacija stvara dodatnu vrijednost lancima snabdjevanja . Cilj ove promocije je da omogući širokom auditorijumu, koga čine poslovni subjekti, vlade, regulatorna tijela i potrošači da bolje razumiju ulogu akreditacije u tom procesu.

Akreditacija nudi niz usluga koje mogu stvoriti dodatnu vrijednost i upravljati potencijalnim rizicima u lancima snabdjevanja kroz ocjenjivanje kompetentnosti tijela za ocjenu usaglašenosti koja realizuju usluge sertifikacije, kontrolisanja , ispitivanja i kalibracije/etaloniranja. S obzirom na činjenicu da bez određenog nivoa povjerenja, slobodna razmjena roba i usluga rizikuje da bude ometena tehničkim barijerama ili različitim nivoima kvaliteta, akreditacija dodatno daje kredibilitet robi i uslugama, omogućavajući menadžerima nabavke i lanca snabdjevanja da bolje upravljaju svojim rizicima.

Svim akreditovanim tijelima za ocjenu usaglašenosti želim da čestitam Dan akreditacije i poželim da u budućem periodu sertifikate o akreditaciji koje već imaju uspješno održe i prošire. Onima koji su shvatili značaj akreditacije i tek namjeravaju da uđu u naš registar želimo da uspješno pređu put do takve zvanične potvrde kompetentnosti i na zadovoljstvo svojih klijenata stalno unapređuju poslovanje. 

Direktor

Milivoje Pavićević