Protokol za organizovanje i sprovođenje ocjenjivanja na licu mjesta u postupku akreditacije tijela za ocjenu usaglašenosti (TOU) tokom COVID-19 pandemije

Ovaj protokol uređuje način organizacije i sprovođenja ocjenjivanja na licu mjesta u postupku akreditacije tijela za ocjenu usaglašenosti (TOU).

Prilikom organizovanja i sprovođenja ocjenjivanja na licu mjesta u prostorijama TOU, pored obaveznog poštovanja i primjena opštih mjera za sprečavanje prenosa COVID19 (korona virus) sadržanih u Protokolu o preventivnim mjerama na svim radnim mjestima formiranog od strane nacionalnog koordinacionog tijela, mjere ovog protokola treba obavezno da se poštuju i primjenjuju od svih učesnika u postupku (ocjenjivači ATCG, predstavnici TOU-a).

Prilikom organizovanja ocjenjivanja na licu mjesta, vodeći ocjenjivač u ime ATCG dužan je upoznati sve učesnike u postupku sa sadržajem i obavezama ovog protokola. Svaki učesnik u postupku (angažovani eksterni saradnik ATCG: ocjenjivač, ekspert i predstavnici tijela za ocjenu usaglašenosti) potpisuje pisanu izjavu pod potpunom moralnom, materijalnom odgovornošću, da su upoznati sa sadržajem mjera zaštite i spriječavanja prenosa korona virusa i svih mjera i preporuka zaštite prilikom izvođenja ocjenjivanja na licu mjesta kojih će se pridržavati.

Stoga će tijelo za ocjenu usaglašenosti biti dužno preduzeti i osigurati sve mjere, aktivnosti i uslove za poštovanje i primjenu mjere u svojim prostorijama kako bi se zaštitili i spriječili svi učesnici u postupku prenošenja korona virusa.

Da bi se izbjeglo grupisanje više ljudi na istom mjestu i istovremeno, ocjenjivanje se mora produžiti na nekoliko dana, te će tim imati najviše dva ocjenjivača, i / ili eksperta po jednom danu ocjenjivanja.

Trajanje ocjenjivanja ograničeno je na najviše 8 sati, uz obaveznu pauzu svaka 4 sata.

TOU mora osigurati prostoriju(e) za ocjenjivanje na licu mjesta. Prije upotrebe, TOU mora očistiti i dezinfikovati prostorije u kojima će se sprovoditi ocjenjivanje, tj. pod i radne površine, kvake na vratima i prozorima, naslone za ruke na stolicama i ostali mobilijar u prostoriji.

TOU se obavezuje da će osigurati rezervne predmete za ličnu zaštitu svim učesnicima (maske, rukavice, itd.) i po potrebi ih dati na upotrebu.

Po dolasku članova ocjenjivačkog tima, predstavnik TOU će pozdraviti predstavnike ATCG (koristeći obaveznu zaštitnu opremu) i otpratiti ih do prostorije namijenjene za realizaciju ocjenjivanja Na taj način, on / ona će obavijestiti članove o dostupnosti dezinficijensa, sva posebna pravila i mjere zaštite ako ih je tijelo uvelo, procedure i mjesto toaleta koje će učesnici moći koristiti tokom ocjenjivanja .

Prije ulaska u prostorije TOU -a, potrebno je upotrijebiti dezinficijens za cipele i ruke koji obavezno trebaju biti osigurani.

Prostorija u kojoj se sprovodi ocjenjivanje mora biti dovoljno velika da osigura potrebnu udaljenost od 1,5 do 2m između ljudi prisutnih u prostoriji (članova ocjenjivačkog tima i predstavnika TOU).

Prije početka ocjenjivanja, vodeći ocjenjivač podsjetiće učesnike da prijave ako jesu imaju bilo kakvih respiratornih simptoma (temperatura, kašalj i otežano disanje) i istom će biti savjetovano da ne prisustvuje ocjenjivanju.

U svakoj prostoriji istovremeno mogu biti prisutne najviše 3 osobe (uključujući ocjenjivače i predstavnike TOU).

Uvodni / završni sastanak će se realizovati ( ukoliko u prostoriji ne može da se obezbjedi razmak između više osoba) sa najviše dvije ili tri osobe. Ukoliko je potrebno treba koristiti vezu za video konferenciju kako bi se uključile i druge osobe ocjenjivačkog tima i TOU-a. TOU je dužan pružiti odgovarajuće uslove za upotrebu IT tehnologija, posebno odgovarajući i stabilnu internet vezu.

U prostoriji u kojoj se sprovodi ocjenjivanje, dezinficijens za ruke je obavezan uz osiguranje poštovanja opštih mjera za viši nivo lične i opšte higijene.

Kanta za smeće sa poklopcem treba biti osigurana u bilo kojoj prostoriji u kojoj se sprovodi ocjenjivanje.

Prostorija u kojoj se vrši ocjenjivanje mora se češće provjetravati tokom ocjenjivanja i obavezno tokom pauza.

Tokom ocjenjivanja, TOU se obavezuje smanjiti pristup, kretanje i prisustvo druge osobe koje nisu obuhvaćene Planom ocjenjivanja (ostalo osoblje TOU-a i klijenti) u prostoriji gdje se nalazi tim za ocjenjivanje i u prostorijama gdje se na licu mjesta realizuje osvjedočenje u postupak izvođenja metoda, posebno ako je riječ o zatvorenom prostoru. Fizička udaljenost između učesnika na ocjenjivanju mora biti poštovan u svakom trenutku. Potrebno je redovno i često održavanje sanitarnih čvorova.

Ocjenjivači i predstavnici TOU moraju nositi masku za lice i / ili drugu dodatnu ličnu opremu -zaštitna oprema (vizir, rukavice i zaštitno odjelo). Grupisanje prisutnih mora se izbjegavati u svakom trenutku tokom pauza.

Na kraju ocjenjivanja prostorija treba da se očisti, a pod dezinfikuje antivirusnim sredstvom prema uputstvima proizvođača, 0,05% natrijum hipohlorita (5% kućni izbjeljivač koji se koristi u razmjeri 1: 100) ili 70% alkohola za dezinfekciju gornjih površina.

U slučaju nepoštovanja mjera ovog protokola i opštih mjera za zaštitu i sprečavanje prenošenja virusa korone, ATCG će imati pravo na prekid ocjenjivanja u bilo kojem trenutku.Služba za akreditaciju Akreditacionog tijela Crne Gore