Obavještenje o izmjeni dokumentacije

Obavještavamo  naše korisnike  da je izmijenjena  sledeća  dokumentacija ATCG:

PA.01 Pravila akreditacije ((izdanje 00, izmjena 1)

PA.02 Pravila za korišćenje logotipa ATCG, znaka akreditacije i pozivanje na akreditaciju (izdanje 00, izmjena 2)

PA.03 Pravila prekogranicne akreditacije (izdanje 00, izmjena 1)

PA.04 Pravila o učešću u medjulaboratorijskim poređenjima i šemama za ispitivanje osposobljenosti (izdanje 00, izmjena 1)

PA.05 Pravila za ostvarivanje prihvatljive sljedivosti mjerenja  (izdanje 00, izmjena 2)

PA.06 Pravila za vrednovanje mjerne nesigurnosti  (izdanje 00, izmjena od 05.08.2021.)