Informacija o promjenama u dokumentaciji ATCG.

Poštovani klijenti,


Informišemo vas o realizovanim izmjenama u pravilima ATCG ( PA.04-1 Pravila o učešću u međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima i PT programima, PA.05-1 Pravila o prihvatanju sljedljivosti mjerenja, PA.06-111 Pravila o vrednovanju mjerne nesigurnosti).Pravilo ATCG PA.04 Pravila o učešću u međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima i šemama za ispitivanje osposobljenosti je nakon preispitivanja usaglašeno kako terminološki (termini laboratorije za ispitivanje, medicinske laboratorije, eksterna ocjena kvaliteta (External quality assessment (EQA)) tako i sa ažuriranom dokumentacijom EA: EA 4/02 rev. 03 M /2022 Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration, EA 4/18 rev.01 G /2021 Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation i nacionalnim standardom MEST EN ISO/IEC 17043 :2017 Ocjenjivanje usaglašenosti - Opšti zahtjevi za ispitivanje osposobljenosti.


Naime, Laboratorije učesnice u PT aktivnostima dužne su da se pridržavaju uputstava i rokova koje organizator odredi. Mjerna nesigurnost mora biti izračunata i prikazana u skladu sa smjernicama datim u EA-4/02 M.


Takođe, prilikom utvrđivanja nivoa i dinamike u PT aktivnostima, laboratorije moraju uzeti u obzir i stepen rizika za oblast ispitivanja /etaloniranja / medicinskih ispitivanja što uključuje aktivnosti date u novom dokumentu EA 4/18 rev.01 G /2021.


Termin eksterna ocjena kvaliteta je integrisan u novom obrascu ZPR.04.01-1 Izvještaj o ILC/PT/EQA aktivnostima koji će se distriburati predstavnicima laboratorija u narednom periodu.


U pravilu ATCG PA.05 Pravila o prihvatanju sljedljivosti mjerenja integrisane su preciznije aktivnosti opisane u dokumentu ILAC P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results, čime se olakšava laboratorijama da ispune tehničke zahtjeve referetnih standarda MEST EN ISO IEC17025:2018 I MEST EN ISO 15189:2016.


Izmjene pravila ATCG PA.06 Pravila o vrednovanju mjerne nesigurnosti se odnose na novi dokument ILAC G17:01/2021 ILAC Guidelines for Measurement Uncertainty in Testing koji pruža smjernice i povezane reference za procjenu i izvještavanje o mjernoj nesigurnosti u ispitivanjima kako bi se ispunila očekivanja relevantnih zahtjeva referetnog standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018. ILAC dokument takođe ima za cilj da pomogne laboratorijama u razumjevanju zajedničkog pristupa koji koriste akreditaciona tijela kada vrše procjene u skladu sa ovim zahtjevima uključenim u MEST EN ISO/IEC 17025:2018.