ACCREDITATION

Structure of the accreditation system in Montenegro


Funkcionisanje sistema akreditacije u okviru ATCG obezbjeđuju:

  • Upravni odbor
  • Direktor
  • Komisija za akreditaciju
  • Komisija za žalbe
  • Tehnički komiteti
  • Odjeljenje za akreditaciju
  • Ocjenjivači

PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE AKREDITACIJE
Pristup i učešće u SACG je na dobrovoljnoj osnovi i otvoreno je za svaku Organizaciju, bilo da se nalazi u privatnom, državnom ili drugom vlasništvu, ukoliko ispuni i stalno ispunjava utvrđene kriterijume i prihvati sve obaveze, dužnosti i prava obuhvaćena ovim dokumentom i potpisanim Ugovorom o akreditovanju Organizacije i njenom učešću u SACG. Pristup ne zavisi od veličine Organizacije, njenog članstva u bilo kojem udruženju ili grupi, niti akreditacija zavisi od broja već akreditovanih organizacija.

ATCG stavlja na raspolaganje svoje usluge svim podnosiocima zahtjeva za akreditaciju čije djelatnosti spadaju u objavljeno područje rada. Pri tome ATCG ne postavlja neopravdane finansijske i druge uslove.

Osoblje ATCG, kao i sve osobe uključene u rad drugih tijela, obavezni su sve informacije do kojih dođu tokom pojedinih procedura tretirati povjerljivim. Detalji o odvijanju procedura i o rezultatima nalaza smiju se, osim u slučajevima definisanim odgovarajućim zakonom, proslijediti trećim stranama isključivo uz pisano odobrenje strane na koju se odnose. Osobe uključene u proces akreditacije prihvatanje navedene obaveze potvrđuju svojim potpisom na odgovarajućem dokumentu.

Putem web stranice ATCG stavlja na raspolaganje ažurne informacije relevantne za rad SACG, uključujući i spisak Organizacija koja posjeduju njegovu akreditaciju. Kriterijumi za pristup i učestvovanje u SACG sastoje se od opštih i dodatnih kriterijuma o kojima je ATCG dužan u pisanoj formi informisati Organizaciju prije podnošenja zahtjeva za akreditaciju.