Potpisan multilateralni sporazum između Akreditacionog tijela Crne Gore i Evropske kooperacije za akreditaciju

Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG), nakon višegodišnje i veoma zahtjevne evaluacije od strane Evropske kooperacije za akreditaciju (EA), na 49. sjednici EA MAC Komiteta (EA komitet nadležan za multilateralne sporazume) održanoj dana 05.10.2023. godine u Briselu ostvarilo je status potisnika EA MLA Sporazuma u sljedećim šemama akreditacije: ispitivanje (EN ISO/IEC 17025), kalibracija/etaloniranje (EN ISO/IEC 17025), medicinska ispitivanja (EN ISO 15189), kontrolisanje (EN ISO/IEC 17020) i sertifikacija proizvoda (EN ISO/IEC 17065).

ATCG je 06. decembra 2023. godine potpisalo sporazum sa Evropskom kooperacijom za akreditaciju, koja je Uredbom (EZ) 765/2008 priznata od strane Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Savjeta kao krovna organizacija za akreditaciju u Evropskoj Uniji.

Osnovna nadležnost i zadatak EA je harmonizacija oblasti akreditacije u Evropi, što se postiže utvrđivanjem jasnih pravila i postupaka akreditacije koja su zatim obavezujuća za sva nacionalna akreditaciona tijela - njene članice. Potvrđivanje primjene ovih harmonizovanih pravila u praksi ostvaruje se kroz mehanizam “kolegijalnog ocjenjivanja”, odnosno međusobnog ocjenjivanja između nacionalnih akreditacionih tijela pod okriljem EA, što za rezultat ima potpisivanje multilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti nacionalnih sistema akreditacije, tj. EA MLA sporazuma.

Potpisivanje EA MLA Sporazuma znači formalno priznanje da ATCG svojom organizacijom, radom i kompetentnošću stoji rame uz rame sa svim drugim nacionalnim akreditacionim tijelima država članica EU, koje su ujedno i članice EA. Ovo je takođe i priznanje da je uspostavljeni sistem akreditacije u Crnoj Gori ekvivalentan i na istom nivou sa sistemima akreditacije u razvijenim državama članicama EU. Kroz međusobno priznavanje ekvivalentnosti sistema akreditacije omogućava se da izvještaji i sertifikati izdati od naših akreditovanih laboratorija za ispitivanje, laboratorija za etaloniranje, medicinskih laboratorija, kontrolnih tijela i sertifikacionih tijela za proizvode budu priznati kao relevantni i pouzdani i kao takvi prihvaćeni širom Evrope.

ATCG je potpisivanjem EA MLA Sporazuma, u domenu svojih nadležnosti, dalo puni doprinos aktuelnom procesu evropskih integracija Crne Gore, što se posebno odnosi na pregovaračko Poglavlje 1: Sloboda kretanaja robe, gdje se očekuje da sve nacionalne institucije infrastrukture kvaliteta, pa samim tim i Akreditaciono tijelo Crne Gore, dostignu zahtijevani nivo operativnosti i kompetentnosti, a što je upravo potvrđeno potpisivanjem EA MLA sporazuma.

Kako bismo proizvodima i uslugama dali „ međunarodni pasoš za trgovinu “ treba da realizujemo  pozivanjе na status potpisnika EA MLA  sporazuma  u ispravama o usaglašеnosti, kojе izdaju naša akreditovana tijela za ocjenu usaglašenosti (TOU) za aktivnosti kojе sе nalazе u okviru potpisanog  sporazuma.

Podsjećamo, TOU su u skladu sa uspostavljenom  politikom ATCG, nakon dodjeljivanja akreditacije, bili u obavezi da se pozivaju na akreditaciju.

U skladu sa politikom ATCG-a i dokumentom EA 3/01:2021, pozivanjе na status potpisnika EA MLA sporazuma,  u ispravama o usaglašеnosti  tijela za ocjenu usaglašenost, mora biti takođe naveden.

Održavanje kompetentnosti ATCG potvrđene potpisivanjem EA MLA, je trajan proces koji zahtjeva maksimalan angažman svih zaposlenih, ali uz podršku svih zainteresovanih strana, u prvom redu akreditovanih tijela za ocjenu usaglašenosti. U tom procesu ćemo, zasigurno, kontinuirano, nastaviti da prepoznajemo međusobne potrebe I stvaramo pretpostavke za efikasno djelovanje crnogorskog Sistema akreditacije.