DOKUMENTACIJA

Plan integriteta


  • Plan integriteta (08.09.2020. god.)
  • Plan integriteta
  • Izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta (april 2016. - april 2017.)
  • Izvještaj o realizaciji mjera iz plana integriteta (april 2017. - april 2018.)